Verticale tuin

In deze kleine tuin brachten we het groen op een speelse manier op de verticale vlakken aan. Daardoor ontstaat er ondanks de beperkte plaats toch een boeiende groene buitenruimte. De beplanting laat de tuin met de seizoenen meeleven en schetst doorheen het jaar een steeds veranderend beeld.

Schepdaal stadstuinen, moderne tuinen